One reason why farmers get up early
Drive by shooting
© neil robert jones friestad
En grunn til at bønder stå opp tidlig