In the city with nothing to ware
City lights
© neil robert jones friestad
inn på byen uten noe å ha på seg